Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

4599 5fa6 400
Reposted fromhysterie hysterie viabeinthe beinthe
1748 c69c 400
Reposted fromsarazation sarazation viaPicki91 Picki91

April 27 2017
13 Reasons Why (2017)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

April 26 2017

1214 5ff9 400
Reposted fromtfu tfu

- Nie rozumiem dlaczego do mnie napisałaś.

- Muszę od czasu do czasu upewnić się, że za mną nie tęsknisz.

Reposted fromsavanna savanna viagdziejestola gdziejestola
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyceline myceline
5614 36cf 400
Reposted fromochgod ochgod viamyceline myceline

April 25 2017

0918 5ca3 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourheartbeat yourheartbeat
3938 aa54 400
Reposted frompatronus patronus viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone viamajaanna majaanna
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.
— Louis Dearborn L'Amour
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamajaanna majaanna
5290 1a6a 400
Reposted fromnonperfect nonperfect viabeinthe beinthe
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana viafalkaa falkaa
2862 1ce9 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeinthe beinthe
W pewnym momencie trzeba odpuścić.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMonia94 Monia94
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec "Mysli nieuczesane"
Reposted fromcytatytacyta cytatytacyta viaMonia94 Monia94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl