Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

4402 00f5 400
Reposted fromborderme borderme viagdziejestola gdziejestola
Dlatego właśnie byłem sam przez tyle lat. Bo jak tylko wpuścisz ludzi, zaczynają na Tobie polegać. A potem, jeżeli nie dasz rady być tym, kim oni sądzą, że powinieneś, zawodzisz ich. Łatwiej jest nikogo nie mieć.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
Reposted frompensieve pensieve viagdziejestola gdziejestola
5977 2181 400

September 14 2017

Wydawał mi się idealny. Jakby dla mnie wycięty z papieru. Boję się, że takich ludzi więcej nie ma.
— zielonarzabka.blog.pl
Reposted frometernia eternia viaalliwantisyou alliwantisyou
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathesmajl thesmajl

September 13 2017

6204 213f
Reposted fromhighlmittel highlmittel viamyceline myceline
8882 a5b1 400
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viaPoranny Poranny
Bo najgorszym błędem jest odejście od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
2906 64e4 400
Reposted fromdreamadream dreamadream vianiskowo niskowo
Znasz mnie na tyle  na ile Ci pozwolę.
— Uncertainty
Reposted fromUncertainty Uncertainty vianiskowo niskowo
1912 204f 400
Reposted fromretaliate retaliate viaMonia94 Monia94
7260 4a9c 400
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viaMonia94 Monia94
1746 ae4e 400
8167 2046 400
Reposted fromoll oll viawhynotme whynotme
4141 a950 400
Reposted fromintotheblack intotheblack viawhynotme whynotme
- On coś ma - dodał Kordian.
- Owszem, ma. Przejebane.
— Remigiusz Mróz "Zaginięcie"
Reposted fromdreamadream dreamadream viagdybam gdybam
Wszystko trwa, dopóki sam, tego chcesz.
— Myslovitz
Profesor: - Matematyka to kobieta, należy z nią rozmawiać. Proszę powiedzieć, co mówi do pana ta całka?
Student: - Wcale nie jestem taka łatwa na jaką wyglądam?
— Politechnika Rzeszowska
Reposted fromkjuik kjuik viathesmajl thesmajl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl