Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

6932 2c59 400
Reposted fromstarryeyed starryeyed vialaparisienne laparisienne
1246 aa78 400
Reposted frommisterpeter misterpeter viaPicki91 Picki91

February 19 2017

Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
Reposted fromgoodcoffe goodcoffe vialaparisienne laparisienne
4367 c0ad 400
4419 3ad1 400
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarozemocjonowana rozemocjonowana
6676 e3fb 400
Reposted fromclerii clerii viarozemocjonowana rozemocjonowana
Z poduszką mi do twarzy.
Reposted fromsatyra satyra viarozemocjonowana rozemocjonowana
9326 b6cd 400
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viarozemocjonowana rozemocjonowana
2585 e3e7 400
3439 3518 400
Reposted frommartynkowa martynkowa vialaparisienne laparisienne
3990 935a 400

Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek

Reposted fromclerii clerii viagdziejestola gdziejestola
0047 a6f8 400
Reposted fromhagis hagis viagdziejestola gdziejestola

February 18 2017

1266 dcb3 400
Reposted fromfoina foina vialaparisienne laparisienne
6294 cdfa 400
Reposted fromgabrynia gabrynia vianiskowo niskowo
Kiedy człowiek dorasta traci też przyjaciół - jeśli ma szczęście to tylko tych niewłaściwych, którzy może nie są tak dobrzy, jak się o nich kiedyś myślało. Jeśli masz szczęście, to uda się utrzymać tych, którzy są prawdziwymi przyjaciółmi, tych, którzy zawsze przy tobie trwali. Nawet jeśli tobie się wydawało, że nie trwają. Bo tacy przyjaciele są cenniejsi od wszelkich diademów świata.
— Meg Cabot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl