Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viapersona-non-grata persona-non-grata
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
4547 4641 400
2357 5662
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaPoranny Poranny

July 18 2017

1208 e936 400
3382 1327 400

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii vialeksandra leksandra
1560 f863 400
Reposted fromnyaako nyaako viaPoranny Poranny

July 16 2017

9738 16bc 400
Reposted fromelvisero elvisero viarozemocjonowana rozemocjonowana
6171 90d9 400
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viaxanth xanth
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viaalliwantisyou alliwantisyou
9354 09b6 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaparisienne laparisienne

July 14 2017

czujesz się głupio kiedy pytają co słychać?
Reposted fromthesmajl thesmajl viagdziejestola gdziejestola
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
"Chmiel na bezsenność,a sen-na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromsfeter sfeter vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
W chwili, kiedy ktoś obserwuje nasze zachowanie chcąc nie chcąc, dostosowujemy się do wzroku człowieka, który na nas patrzy i nic, z tego co robimy nie jest już prawdą.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromstopme stopme viagdziejestola gdziejestola
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.

July 13 2017

9723 8997 400
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viamyceline myceline
- Ostatnio jesteś jakiś przygnębiony - powiedział.
- Może i tak.
- Na pewno za dużo rozmyślasz nocami. Ja przestałem.
— Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
Reposted fromakallabeth akallabeth viagdziejestola gdziejestola

July 09 2017

1255 e636 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl